Διαχείριση Ακινήτων

Mε γνώση και εμπειρία!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Αξιοποιήστε την ακίνητη περιουσία σας

Εάν διαθέτετε ανεκμετάλλευτο κατάστημα, οικόπεδο και γενικά ακίνητο και θέλετε να το αξιοποιήσετε με μηδενικό ρίσκο προκειμένου να σας αποφέρει εισόδημα, τότε πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθείτε στην ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ ΑΕ.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εκμισθώσετε το ακίνητό σας στην ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ ΑΕ και να της δώσετε το δικαίωμα να υπεκμισθώνει το ακίνητό σας σε τρίτες επιχειρήσεις. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν δουλειά της ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ ΑΕ, η οποία με ευθύνη και δαπάνες της και χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση θα ανακαινίσει – επισκευάσει το ακίνητό σας ή θα το κατασκευάσει εξ αρχής, και θα το υπεκμισθώσει σε αξιόπιστη επιχείρηση, μικρή, μεσαία ή και μεγάλη. Με αυτήν την καθαρή σχέση, εξασφαλίζετε για πολλά έτη μηνιαίο εισόδημα από το μίσθωμα που θα σας καταβάλει η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ ΑΕ και συγχρόνως, μετά τη λήξη της μίσθωσης, θα σας απομένει το ανακαινισμένο ή κατασκευασμένο ακίνητο.

Γιατί στην ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ ΑΕ


Γιατί είμαστε τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία με εμπειρία στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων
Γιατί έχουμε τη γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό να επιλύουμε γρήγορα τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις
Γιατί διαθέτουμε δικά μας κεφάλαια για την ολοκλήρωση του κάθε project
Γιατί εξασφαλίζουμε την καταβολή του μισθώματος σε εσάς, έχοντας την δυνατότητα ακόμη και να σας προκαταβάλλουμε μισθώματα
Γιατί μας εμπιστεύονται μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες για συνεργασία
Γιατί παρέχουμε όλο το πακέτο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.