Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Mε γνώση και εμπειρία!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ


Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων εννοούμε τις πράξεις και τις ενέργειες που γίνονται σε αυτό με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων.

Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα ακόλουθα:

1

Αποτύπωση κτιρίου

2

Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου

3

Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων

4

Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης

5

Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

Αναλαμβάνουμε την Ενεργειακή Μελέτη και την Εκτέλεση των Εργασιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων του Τριτογενή Τομέα και Κατοικιών.

Ενεργειακές Παρεμβάσεις
Παρεμβαίνουμε Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας Ενεργειακές Παρεμβάσεις σε:

  • Θερμομόνωση Κτιρίου
  • Μόνωση Ταράτσας
  • Κουφώματα – Υαλοπίνακες
  • Σκιάσεις
  • Σύστημα Κλιματισμού – Θέρμανση / Ψύξη / Αερισμός
  • Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης
  • Φωτισμός
  • Χρήση ΑΠΕ

Αναλαμβάνουμε την Ενεργειακή Μελέτη και την Εκτέλεση των Εργασιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων του Τριτογενή Τομέα και Κατοικιών.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.