Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Mε γνώση και εμπειρία!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ ΑΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων:

  • Εξεύρεση ιδανικής θέσης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • Κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής και μεγάλης ισχύος (σε στέγες – δώματα, φωτοβολταϊκά πάρκα)
  • Εκπόνηση Μελετών, τεχνικών, τεχνοοικονομικών, ενεργειακών, σκοπιμότητας – βιωσιμότητας
  • Αδειοδοτήσεις και Εγκρίσεις
  • Υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα επιδότησης

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.