Κατασκευή & Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων

Mε γνώση και εμπειρία!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ ΑΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στις συντηρήσεις συστημάτων, H/M εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού με εξειδικευμένα συνεργεία και υπηρεσίες.

 • Κλιματισμός (Ψύξη – Θέρμανση – Αερισμός)
 • Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων
 • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
 • Συστήματα Πυρόσβεσης
 • Αντλιοστάσια
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης
 • Συστήματα Ασφαλείας, CCTV
 • Δίκτυα Ύδρευσης
 • Δίκτυα Αποχέτευσης
 • Σύστημα Φυσικού Αερίου
 • Σύστημα Παραγωγής Ατμού
 • Ψυκτικά Συγκροτήματα
 • Πύργοι Ψύξης
 • Κλιματιστικές Μονάδες
 • Λέβητες / Καυστήρες
 • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη
 • Μετασχηματιστές
 • Πυροσβεστικά Συγκροτήματα
 • UPS
 • Τηλεφωνικά Κέντρα
 • Μεγαφωνικές Εγκαταστάσεις
 • Πιεστικά Συγκροτήματα
 • Αντλητικά Συγκροτήματα
 • Τοπικοί Αυτοματισμοί – Ελεγκτές

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.