Ξενοδοχειακές Μονάδες

Mε γνώση και εμπειρία!

Ανακαινίσεις

Η εταιρεία ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ AE μαζί με τους συνεργάτες της παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις στην ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε έργου, και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.