Δημόσια Έργα

Mε γνώση και εμπειρία!

Δημόσια Έργα

Μεγάλης κλίμακας σε Οικοδομικά, Ηλεκτρολογικά, Υδραυλικά και Έργα Οδοποιίας στα Λιμενικά & Πλωτά Έργα – Εγκαταστάσεις Ναυπηγιών Δημόσια έργα.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε έργου, και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.