Έρευνα / Επιλογή Ακινήτων

Mε γνώση και εμπειρία!

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


  • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη
  • Χρηματοοικονομικές αναλύσεις και διερεύνηση του ανταγωνισμού και της αγοράς στο τομέα των ακινήτων
  • Εντοπισμός – προσδιορισμός και υπόδειξη ακινήτων που να ταιριάζουν στις ανάγκες των πελατών
  • Ανάλυση, αξιολόγηση και εκτίμηση του ακινήτου και του κάθε project
  • Παρουσίαση και επιλογή ακινήτων και projects

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.