Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων

Mε γνώση και εμπειρία!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Κατασκευάζουμε και επιβλέπουμε οποιοδήποτε κτιριακό έργο, υλοποιώντας τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, την κατασκευή του φέροντος οργανισμού (από σκυρόδεμα, μεταλλική κατασκευή, σύμμικτη κατασκευή, προκατασκευασμένα στοιχεία), εργασίες μονώσεων (θερμομονώσεις, υγρομονώσεις) και χρωματισμών, κατασκευή αντιστηρίξεων, οπτοπλινθοδομών και επιχρισμάτων, διαμερισματοποίηση εσωτερικών χώρων με τοιχοποιία ξηράς δόμησης, επίστρωση δαπέδων, τοποθέτηση κουφωμάτων, δημιουργία αρχιτεκτονικών προσόψεων, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και δικτύων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για:

  • εμπορικά κέντρα και καταστήματα
  • κτίρια κατοικιών και γραφείων
  • ξενοδοχειακές μονάδες
  • εκθεσιακούς χώρους
  • βιομηχανικά κτίρια
  • γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις
  • εξειδικευμένα έργα

Δημιουργούμε το κτίριο από το μηδέν και το παραδίδουμε με το κλειδί στο χέρι, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις. Για το σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε με τεχνικά και μελετητικά γραφεία με πολύχρονη παρουσία στο χώρο.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.