Συντήρηση Ανακαίνιση Επισκευή Κτιρίων

Mε γνώση και εμπειρία!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ


Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση:

  • εμπορικών κέντρων και καταστημάτων
  • κτίριων, κατοικιών και γραφείων
  • ξενοδοχειακών μονάδων
  • διατηρητέων
  • εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Με εκπόνηση δικών μας μελετών ή έτοιμων από τον πελάτη. Συντηρούμε και επισκευάζουμε οικοδομικές εγκαταστάσεις, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους τεχνικό πρόβλημα, που έχει προκύψει από την πάροδο του χρόνου ή όταν πρόκειται για σημαντικές βλάβες (π.χ. από σεισμούς) προχωρούμε στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού τους.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.