Ειδικές Κατασκευές

Mε γνώση και εμπειρία!

Θεμελιώσεις

Θεμελιώσεις – Ενισχύσεις κτιρίων

Θερμομονώσεις

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Μεταλλικές κατασκευές

Μεταλλικές κατασκευές

Kατοικίες

Kατοικίες

Ανακαινίσεις

Διαμορφώσεις  εσωτερικών χώρων κατοικιών

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε έργου, και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.